Naujienos

 

2018-08-08 UAB "SKINEST BALTIJA"SUTEIKTAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO SERTIFIKATAS 1435 MM PLOČIO VĖŽĖS VAGONAMS

 

UAB "Skinest Baltija"vienai iš pirmųjų  įmonių Lietuvos Respublikoje ir Baltijos valstybėse 2018-08-08 išduotas 1435 mm vėžės pločio prekinių vagonų Techninės priežiūros funkcijų vykdymo sertifikatas. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad pagal Direktyvą 2004/49/EB ir Reglamentą (ES) Nr.445/2011 Europos Sąjungoje pripažįstama UAB "Skinest Baltija" techninės priežiūros sistema.