Riedmenų registracija

Efektyvinant jūsų įmonės darbo kokybę ir brangų laiką, galime pasiūlyti riedmenų registracijos paslaugą, kuri yra privaloma kiekvienai įmonei, įsigijusiai geležinkelio riedmenį.

Atliekame registraciją šių geležinkelių riedmenų:

  • Vagonų (įvairių rūšių)
  • Lokomotyvų
  • Vagonų - vilkikų

Registracija vykdoma vadovaujantis “Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registracijos nuostatomis ir taisyklėmis“.

Taip pat teikiame ir 1520/1435 mm vėžės pločio prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo paslaugas. 

Vadovaujantis “Techninių prižiūrėtojų sertifikavimo taisyklėmis”, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.3-431, 14 punktu:

  •  2013 m. kovo 7 d. UAB " Skinest Baltija" išduotas techninio prižiūrėtojo, atsakingo už prekinių vagonų, kurie naudojami 1520 mm vėžės pločio geležinkelio tinkle, sertifikatas Nr. TS-2.
  •  UAB "Skinest Baltija" vienai iš pirmųjų įmonių Lietuvos Respublikoje ir Baltijos valstybėse 2018 m. rugpjūčio 8 d. išduotas 1435 mm pločio vėžės prekinių vagonų Techninės priežiūros funkcijų vykdymo sertifikatas. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad pagal Direktyvą 2004/49/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 445/2011 Europos Sąjungoje pripažįstama UAB "Skinest Baltija" techninės priežiūros sistema   (nuoroda:https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certificates/search_results.aspx?DocType=3).

 

Kontaktinis asmuo

Renata Gruzdzevičienė
Vagonų nuomos ir techninės priežiūros skyriaus vadybininkė
Mob.+370 618 09190
Tel. 8 5 264 0151
 
El.paštas: vagonai@skinest.lt
Partneriai